Jesteś na: Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zaloguj się

Polityka prywatności

 

Szanujemy Twoje prawo do prywatności.

Dlatego Consulting Łukasz Niedzwiedzki nformuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są używane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który użytkownik oczekuje odpowiedzi,
  • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Klientów,
  • wewnętrznym badaniem zainteresowania grupami usług.

Consulting Łukasz Niedzwiedzki nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników serwisu i wszystkich "podserwisów".

Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają państwo anonimowymi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej (np. poprzez wykorzystanie systemu E-lerningowego, bądź formularzy).

Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na „Cookies”. „Cookies’ są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

 

Firma Consulting Łukasz Niedzwiedzki prowadzi portal na użytek swoich klientów, partnerów biznesowych oraz potencjalnych klientów lub partnerów biznesowych.

Korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Consulting Łukasz Niedzwiedzki na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością Consulting Łukasz Niedzwiedzki. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do Consulting Łukasz Niedzwiedzki. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Consulting Łukasz Niedzwiedzki. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do portalu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Odnośniki do innych stron

Consulting Łukasz Niedzwiedzki nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Consulting Łukasz Niedzwiedzki. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności

Consulting Łukasz Niedzwiedzki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Consulting Łukasz Niedzwiedzki nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.